Beräkningar och dimensionering

Information från geotekniska fältundersökningar, mätdata, geofysiska undersökningar och laboratorieresultat sammanställs, värderas och utgör underlag för beräkningar av exempelvis:

  • Pålar
  • Jordspikar
  • Grundvattensänkningar m.m.
  • Sponter
  • Vägöverbyggnader
  • Murar
  • Stabilitet
  • Bärighetsberäkningar
  • Sättningar