Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/likealion.se/lejongeo.se/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5892
Beställarorganisation / exploatering - LejonGEO

Beställarorganisation / exploatör

Inför exploatering av nya bostadsområden, gator, ledningsstråk eller andra landskapsförändringar eller konstruktioner tänker man sällan på hur mycket markens beskaffenhet kan påverka den slutliga kostnaden av projektet.

Några återkommande frågetecken brukar cirkulera kring exempelvis:
Återvinning av jordmaterial, säkra schaktslänter, erforderlig stabilitet, grundvattenpåverkan, grundvattensänkning, sulfidjordsförekomst, tjälfarlighet, bergnivåer/bergschakt, påldjup, påltyp, spont, sponttyp, vibrationer, omgivningspåverkan, sättningar, styrd borrning, föroreningar m.m.

Som beställare / exploatör kan du behöva:

  • En genomgång av geotekniska risker och möjligheter.
  • Hjälp med att upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av geotekniska tjänster anpassat till entreprenadform i erat projekt.
  • Välja rätt exploateringsområden i ett tidigt skede.
  • Specialistkompetens.
  • Hjälp med granskning av konsulters levererade geotekniska handlingar.
  • En sakkunnig på din sida av bordet vid nästa byggmöte / projekteringsmöte.