Entreprenör

För att få ekonomi och fart i en entreprenad är tempo och snabba beslut av största vikt. Nästan lika viktigt som att göra rätt från början.

Som entreprenör kan du i ett tidigt skede behöva:

  • En överblick av ett förfrågningsunderlag med dess risker och möjligheter.
  • Fånga upp möjligheter i en totalentreprenad.
  • Stöttning med alternativa lösningar.
  • Specialistkompetens.
  • Kompletta geotekniska utredningar.

När produktionen är i gång:

  • Besiktningar, packningskontroller, sättningsmätningar.
  • Alternativa lösningar för att klara oförutsedda problem.
  • Ett sakkunnigt bollplank.
  • Hjälp snabbt.