Geofysik

Geofysiska metoder så som georadar, resistivitet, fallvikt och seismisk undersökning kan vid vissa markförhållanden vara mycket bra och snabbt ge information om exempelvis torvdjup, bergnivåer, sjöbottennivåer, jordskikt, föroreningar, m.m.

Även andra underjordskonstruktioner kan upptäckas vid pågående undersökningar som exempelvis vägtrummor, ledningar, överfyllda konstruktioner m.m.

Geofysiska undersökningar bör dock kalibreras med lämplig geoteknisk undersökning.