Geotekniska fältundersökningar

Geotekniska fältundersökningar kan utgöra allt ifrån platsbesök till provgropskontroller, sondering och provtagning med handhållna instrument och vidare till sondering och provtagning med borrbandvagnar på land eller flotte. Val av metoder och utrustning är alltid uppdragsspecifika.