Mätteknik

Traditionella mätarbeten utförs vanligtvis med RTK-GPS eller totalstation i önskat koordinatsystem.
Andra mätningar som utförs är exempelvis kontroller av markradonhalt, sättningar, packningskontroll med plattbelastning, grundvatten- och portrycksmätningar.