Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/likealion.se/lejongeo.se/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5892
Industri - LejonGEO

Industri

2017-05 Singeln 8, ny garagehall, Lundbergs Bygg i Sävar AB, Umeå

Ansvarig geotekniker, geotekniska undersökningar, redovisning och grundläggningsrekommendationer.

2017-04 Matrisen 5, ny garagehall, Renthall i Sverige AB, Umeå

Ansvarig geotekniker, geotekniska undersökningar, redovisning och grundläggningsrekommendationer.

2016-11 – 2016-12 Motståndet 3, förstärkning industrilokal. Umeå logistikpark AB, Umeå

Ansvarig geotekniker, geotekniska undersökningar, jordmaterialanalys inför påldimensionering.

2016-10 – 2016-11 Rödbergsmyran 7, nya garagelokaler. NORDAB, Umeå

Ansvarig geotekniker, geotekniska undersökningar, grundläggnings rekommendationer för 6 nya garagelokaler och hårdgjorda ytor.

2016-08 – 2016-11 Fabriken 2, tillbyggnad industrilokal, Coorstek AB, Robertsfors

Ansvarig geotekniker, geotekniska undersökningar, grundläggnings-rekommendationer för tillbyggnad av industrilokal.

2016-06 – 2016-09 Pumpen 4, tillbyggnad industrilokal, AB Pumpen 4, Umeå

Uppdragsledning, fältundersökningar, ritningsredovisning, PMGeoteknik. Geotekniska undersökningar och rekommendationer för grundläggning av en planerad tillbyggnad av industrilokaler i Umeå.

2016-05 – 2016-06 Celsa, tillbyggnad industrilokal, Mark & Grund AB, Vännäs

Uppdragsledning, fältundersökningar, ritningsredovisning, PMGeoteknik. Geotekniska undersökningar och rekommendationer för grundläggning av en planerad tillbyggnad av industrilokal i Vännäs.

2015-05 – 2015-11 Boliden Gillervattnet, Laboratorieanalyser av morän för tätskikt, Boliden Mineral AB, Skellefteå kommun.

Uppdragsledare, teknikansvarig geoteknik, proctorpackning, permeabilitetskontroller, analyslogistik, sammanställning, rekommendationer.

2015-05 – 2015-07 Boliden Gillervattnet, Moränprovtagning Täkt 1 för tätskiktsanalys, Boliden Mineral AB, Skellefteå kommun.

Uppdragsledare, teknikansvarig geoteknik, undersökningsprogram, sammanställning, analys, rekommendationer.

2013-01 – 2013-10 Boliden Rönnskär, stabilitetsutredning östra dammen, Boliden Rönnskär, Skellefteå kommun.

Uppdragsledare, teknikansvarig geoteknik, geotekniska undersökningar, stabilitetsberäkningar för planerad slamtömning av buffertdamm under havsnivå.

2013-08 – 2013-11 SCA Rundvik, nytt läge på planerad torkanläggning, SCA, Rundvik

Uppdragsansvarig och teknikansvarig geoteknik för geotekniska undersökningar, redovisning och grundläggningsdimensionering för torkanläggning i nytt läge

2013-08 – 2013-10 Boliden Rönnskär, djupförvaring i Rönnskär, Boliden Rönnskär, Skellefteå kommun.

Geotekniska undersökningar för jord och bergschakt för planerad djupförvaringsanläggning i Rönnskär utanför Skellefteå

2012-10 – 2012-11 Boliden Kristineberg, installation grundvattenrör, Boliden Mineral AB

Installation av djupa grundvattenrör vid Rävmyrliden utanför Kristineberg

2012-09 – 2012-11 Norrlands gjuteri Robertsfors, tillbyggnad, Norrlands Gjuteri, Robertsfors

Geoteknisk utredning för planerad tillbyggnad av Norrlands Gjuteri i Robertsfors. Arbetet har omfattat fältundersökningar för spont, schakter och plattgrundläggningar samt redovisning i MUR och PM.

2012-08 – 2012-10 SCA Rundvik, ny torkanläggning, Hifab/SCA, Rundvik

Geotekniska undersökningar för ny torkanläggning, delvis i läge för befintliga byggnader

2010-05 – 2010-08 Ostens hus i Burträsk, tillbyggnad, Norrmejerier, Burträsk

Teknikansvarig geoteknik för lagerutbyggnad av Norrmejeriers ”Ostens hus” i Burträsk

2010-01 – 2010-03 Formen 13, tillbyggnad, Tamro, Umeå

Teknikansvarig geoteknik för utbyggnad av Tamros fabriks-/kontorslokaler på Ersboda i Umeå

2008-10 – 2009-01 Kulsinterverk KK4, sättningsutredning av stommen för KK4, LKAB, Kiruna

Uppdragsledare, teknikansvarig geoteknik, sättningsutredning av kulsinterverk 4 (KK4), LKAB i Kiruna, geotekniska undersökningar, handläggning, analys och redovisning

2004 Kuusakoski, tillbyggnad, Kuusakoski, Skellefteå

Handläggning geotekniker