Järnväg

2015-08- 2015-10 Stabilitetsberäkningar för cisternschakt vid järnväg, Umeå centralstation, Umeå kommun.

Uppdragsledare, teknikansvarig geoteknik.

2014 – 2015 Timmerterminal Hillskär, Umeå kommun, Umeå

Uppdragsansvarig/teknikansvarig för geotekniska undersökningar inför en ny timmerterminal, nya järnvägsspår och upplagsplatser, vid Umeåhamn. Geotekniska undersökningar har utförts på land och vatten.

2012-12 – 2013-04 Umeå hamn industrispår, Umeå hamn / INAB, Holmsund

Geoteknisk utredning för förlängning av befintliga samt nya industrispår i Umeå hamn.

2011 – 2012 Ny järnväg och väg E12 i Holmsund, Umeåhamn / INAB, Holmsund, Umeå kommun.

Ny sträckning på industrispår och väg E12 ut från Umeåhamn över en havsvik och mot Holmsund. Biträdande teknikansvar samt teknikansvar geoteknik. Arbetsplan och OTB till FFU.

2009-10 – 2009-12 JVG korsning Vännäsby, Banverket Investeringsdivisionen

Geotekniska undersökningar för planskild jvg-korsning i Vännäsby

2006 Botniabanan E6720 Hörnefors-Sörmjöle, sättning- och portrycksmätning, Skanska Sverige AB, Umeå.

Slangsättningsmätning, portrycksmätning, sammanställning och analys.

2005 Haparandabanan delen Korsbacken-Kokojänkkä, översiktliga geotekniska undersökningar för järnvägsplan, Banverket Investeringsdivisionen, Haparanda

Geotekniska undersökningar, handläggning, beräkningar, redovisning

2004 – 2005 Botniabanan järnvägsplan 72 inkl. broar, Umeå, Botniabanan AB, Umeå

Geotekniska undersökningar, handläggning, besiktningar, kontroller, redovisning, beräkningar

2004 Sättningskontroll Botniabanan, Örnsköldsvik, NCC Sverige AB, Örnsköldsvik

Slangsättningsmätning, analys, redovisning

2003 – 2007 Botniabanan järnvägsplan 73 inkl. broar, Umeå, Botniabanan AB, Umeå

Geotekniska undersökningar, handläggning geoteknik, beräkningar, besiktningar, kontroller, redovisning, sättningsmätningar, uppföljning, efterkontroller.

2003 – 2004 Inventering järnväg stålpendeln, Banverket Norra Banregionen, Luleå

Inventeringsarbeten av trummor, dränering, slänter, stabilitet