Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/likealion.se/lejongeo.se/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5892
Rekreation - LejonGEO

Rekreation

2016-08 – 2016-11 Broarnas park, Översiktlig utredning för rekreationspark och bostäder, Robertsfors samhällsråd, Robertsfors.

Ansvarig geotekniker, översiktliga geotekniska undersökningar och rekommendationer för nytt parkområde och framtida placering av flerbostadshus.

2015-03 – 2015-06 Tyresö, ny ishall, Tyresö kommun, Tyresö

Uppdragsledare, översiktliga geotekniska undersökningar för en ny ishall i Tyresö

2014-06 – 2014-10 Älvbrinken etapp 4, nytt rekreationsområde vid älven, Skellefteå kommun, Skellefteå

Uppdragsansvarig/teknikansvarig för geotekniska undersökningar för förfrågningsunderlag för nya parkytor, byggnader, bassänger, ramper, kajkonstruktioner m.m.

2013-11 – 2014-10 Umeåbadhus NAVET, geotekniker i totalentreprenad, REKAB Entreprenad AB, Umeå

Ansvarig geotekniker i totalentreprenad för byggandet av Umeå badhus NAVET i centrala Umeå stad. Spontgranskningar, hydrogeologiska beräkningar, utredningar.

2012-09 – 2013-02 Ersboda, ny äventyrslekplats, Umeå kommun, Umeå

Teknikansvarig geotekniker. Geoteknisk utredning för ny äventyrslekplats med linbana och ”trädkojor” på stolpar.

2012-08 – 2013-04 NAVET, nytt badhus i centrala Umeå, Umeå kommun, Umeå

Uppdragsledare och teknikansvarig geotekniker. Geotekniska undersökningar för upprättandet av FFU för upphandling av totalentreprenad för byggande av nytt badhus centralt i Umeå stad.

2011-04 – 2011-07 Sofiehem 8:6, tillbyggnad av festlokaler, Erik Klingberg, Umeå

Uppdrags- och teknikansvar för geotekniska undersökningar för en utbyggnad av befintliga festlokaler vid Umeå älv på Strömpilen i Umeå

2011-02 – 2011-04 kv. Prästosten, tillbyggnad av badhus, Skanska AB, Umeå

Uppdragsansvar och teknikansvarig geoteknik. Utformning av rörspont för schakt mot befintlig byggnad.

2006 Grubbe, ny konstgräsplan, Umeå kommun, Umeå

Uppdragsledare, handläggande geotekniker.

2004 Degernäs, kompensationsåtgärder i fågelskyddsområde, Enetjärns Natur AB, Umeå

Geotekniska undersökningar, handläggning, redovisning