Utbildning

2010 – 2016 Behovsspecifika geotekniska utbildningar

Informativa utbildningar inom geoteknik på övergripande och/eller detaljerad nivå för beställare, entreprenörer och konsulter.