Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/likealion.se/lejongeo.se/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5892
Vägar & broar - LejonGEO

Vägar & broar

2016-08 – 2016-11 Väg 225 Styran, byte av vägtrumma, Nynäshamns kommun. WSP & Trafikverket

Teknikansvarig geotekniker, geotekniska undersökningar för upphandling av totalentreprenad.

2016-05 – 2016-12 Huvudstaleden, ny sträckning i tunnel, Trafikverket/Solna stad, Solna.

Teknikansvarig geotekniker för tidig utredning om framtida placering och utformning av tunnelförlagd Huvudstaled i Solna, Stockholm. Arkivundersökningar, tekniköverskridande analyser med teknikområden för berg, väg, VA, bro, och byggprojektering.

2016-04 – 2016-09 Östra Prinsgatan, ny gata i bostadsområde, Umeå kommun, Umeå.

Teknikansvarig geotekniker, samordning geoteknik, granskning. Ny gata inom bebyggelse på Backen-området i Umeå kommun.

2015-12 – 2016 Drumlingatan, ombyggnad gata, Umeå kommun, Umeå.

Rådgivning geoteknik.

2015-10 – 2015-11 Istidsgatan, ombyggnad gata, Umeå kommun, Umeå.

Rådgivning geoteknik.

2015-05 – 2016 Väg E12, Dorotea tätortsupprustning, Trafikverket, Dorotea.

Teknikansvarig geotekniker för förstärkningsprojektering av väg E12 samt nyanläggning av gång- och cykelväg.

2015-03 – 2015-10 Teg, ny strandpromenaden med gång- och cykelväg, Umeå kommun, Umeå.

Uppdragsledare, teknikansvarig geotekniker.

2015-01 – 2015-07 Norra Tyresö centrum etapp 1, nya gator och VA i Tyresö centrum, Tyresö kommun, Tyresö.

Uppdragsledare geo. Geotekniska undersökningar för ombyggnad av infrastruktur och VA i norra Tyresö centrum.

2014-11 – 2015 Tavleliden östra, nya gator och VA, Umeå kommun, Umeå.

Uppdragsansvarig samt teknikansvarig för geotekniska undersökningar för förfrågningsunderlag till totalentreprenad för gator och VA vid 56 nya tomter i nytt bostadsområde i Umeå.

2014-08 – 2016 Riskobjekt AC-län 2014, Trafikverket Region Norr, Västerbotten

Uppdragsansvarig samt teknikansvarig för geotekniska undersökningar, stabilitetsberäkningar och åtgärdsprojektering av 11 av trafikverkets riskobjekt i Västerbotten.

2013-09 – 2014-08 Väg 573 Ava – Olofsfors, förstärkningsprojektering, Trafikverket Region Norr, Nordmaling

Teknikansvarig geoteknik för förstärkningsprojektering av väg 573 mellan Ava – Olofsfors i Nordmalings kommun. Geotekniska undersökningar, dimensionering.

2013-09 – 2013-12 Sävarån, stabilitetsutredning för ny gång och cykelväg, Umeå kommun, Sävar

Teknikansvarig geotekniker. Geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar för en ny planerad gång- och cykelväg utmed Sävarån.

2013-08 – 2013-10 Kylgränd – Glassgränd, förstärkningsprojektering gator, Umeå kommun, Umeå

Teknikansvarig för geotekniska undersökningar för förstärkningsprojektering av nya gator samt VA-ledningar.

2012-10 – 2013-08 Väg 726 Bygdsiljum – Burträsk, förstärkningsprojektering, Trafikverket Region Norr, Umeå

Teknikansvarig geotekniker. Förstärkningsprojektering för väg 726. Arbetet innefattar fallvikt, georadar, provtagning, analytisk dimensionering och rapportering. Förstudie, arbetsplan och förfrågningsunderlag för totalentreprenad med OTB.

2012-10 – 2013-08 Väg 779 Andersfors – Storbrännan, förstärkningsprojektering, Trafikverket Region Norr, Umeå

Teknikansvarig geotekniker. Förstärkningsprojektering för väg 779. Arbetet innefattar fallvikt, georadar, provtagning, analytisk dimensionering och rapportering. Förstudie, arbetsplan och förfrågningsunderlag för totalentreprenad med OTB.

2012-10 – 2013-08 Väg 897 Ålund-Jakobsfors, förstärkningsprojektering, Trafikverket Region Norr, Umeå

Teknikansvarig geotekniker. Förstärkningsprojektering för väg 897. Arbetet innefattar fallvikt, georadar, provtagning, analytisk dimensionering och rapportering. Förstudie, arbetsplan och förfrågningsunderlag för totalentreprenad med OTB.

2012-10 – 2013-02 Illervägen – Bruksvägen, förstärkningsprojektering, Umeå kommun, Umeå

Teknikansvarig geotekniker. Geotekniska undersökningar för om läggning av ledningar och förstärkningsprojektering av väg

2012-08 – 2012-10 Parkvägen – Mortizvägen, förstärkningsprojektering, Umeå kommun, Umeå

Geotekniska undersökningar för förstärkningsprojektering och omdragning av dagvatten.

2011-05 – 2011 Levar, ny valvbro, Trafikverket region norr, Nordmaling

Teknikansvar geoteknik för ombyggnad av befintliga vägtrummor mot ny bro

2011-02 – 2011 Hängbro i Älvsbacka, dimensionering dragstag, Skellefteå kommun, Skellefteå

Granskning av beräkningar för dimensionering av bergförankrade dragstag för en hängbro över Skellefteälven

2011 – 2012 Ny järnväg och väg E12 i Holmsund, Umeåhamn / INAB, Holmsund, Umeå kommun.

Ny sträckning på industrispår och väg E12 ut från Umeåhamn över en havsvik och mot Holmsund. Biträdande teknikansvar samt teknikansvar geoteknik. Arbetsplan och OTB till FFU.

2010-03 – 2011-04 Väg 364, 664 i Västerbottens län, förstärkningsprojektering i arbetsplan/bygghandling, Trafikverket region norr, Umeå

Teknikansvarig geotekniker för förstärkningsprojektering av väg364, Botsmark-Ytteråträsk samt väg664, Bygdeå-V.Sjulsmark.

2010-03 – 2010-06 Ny cirkulationsplats E12/Rödbergsvägen/Stickvägen, Arbetsplan/bygghandling, Trafikverket region norr, Umeå

Teknikansvarig geotekniker för om- och nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg och bro över gc-väg på väg E12 vid Kronoskogsparken i Umeå

2010-01 – 2010-04 Väg 363 Forslunda-Håkmark, ny gång- och cykelväg i arbetsplan, Trafikverket, Umeå.

Geoteknisk handläggning för planerad gc-väg mellan Forslunda-Håkmark inom Umeå kommun

2009-08 – 2009-12 Norra länken, sättningskontroll, Svevia, Umeå

Slangsättningsmätning och schaktbottenbesiktningar för Norra länken runt Umeå

2008 – 2009 Riksväg 90 Bollstabruk – Hällsjö, Arbetsplan, Vägverket Region Mitt, Bollsta.

Handläggande geotekniker för omdragning av väg riksväg 90 vid Bollsta

2008 – 2009 Vägytemätningar, Vägverket Region Norr, Umeå

Uppdragsledare för sammanställning av IRI (vägytemätningsdata)

2008 Väg 545 Storsund – Korsträsk, förstärkningsprojektering i arbetsplan/bygghandling, Vägverket Region Norr, Älvsbyn

Handläggning geoteknik, fallviktsmätning, analytisk dimensionering, redovisning

2008 Väg 605 Sundö-Ottonsträsk, förstärkningsprojektering i arbetsplan/bygghandling , Vägverket Region Norr, Sundö

Handläggning geoteknik, fallviktsmätning, analytisk dimensionering, redovisning

2008 Broar över Bubäcken och Degernäsbäcken, Svevia, Umeå

Uppdragsledare, handläggning geoteknik, redovisning

2008 väg E4 Salmis-Haparanda, mitträckesprojektering och breddning i Arbetsplan, Vägverket Region Norr, Haparanda

Handläggande geotekniker, bärighetsberäkningar, redovisning

2008 Väg 867 Tärendö-Talinen, förstärkningsprojektering i arbetsplan/bygghandling, Vägverket Region Norr, Tärendö

Geotekniska undersökningar, handläggning, dimensionering, redovisning

2008 Väg 805 Skråmträsk-V. Skråmträsk, förstärkningsprojektering i arbetsplan/bygghandling, Vägverket Region Norr, Skråmträsk

Handläggning geoteknik, analytisk dimensionering, redovisning

2008 Ny cirkulationsplats Älvsbyn, Arbetsplan/bygghandling, Vägverket Region Norr

Ny cirkulationsplats i Älvsbyn. Handläggning, geotekniska undersökningar, beräkningar

2007 – 2009 Ny väg E4 Myre-Stockvik i Sundsvalls kommun, Arbetsplan, Vägverket Region Mitt, Sundsvall

Handläggande geotekniker för omdragning av c:a 13 km ny väg E4 söder om Sundsvall. Geotekniska undersökningar, stabilitetsberäkningar, utredningar.

2007 – 2009 Bergsboda, sättningskontroll, Skanska Sverige AB, Umeå

Slangsättningsmätning för Botniabanan samt nya vägar vid Gimonäs i Umeå, redovisning

2007 – 2008 Bro över Söravan, bygghandling, Vägverket Region Norr, Söravan

Uppdragsledare, teknikansvarig geotekniker för rivning och uppförandet av ny bro över Söravan.

2007 – 2008 Väg E4 Djäkneboda-Bygdeå Robertsfors kommun, mitträckesprojektering i arbetsplan, Vägverket Region Norr

Handläggande geotekniker, utformning, beräkningar, dimensionering

2007 – 2008 Väg 545 Travbanevägen-Överboda, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Norr, Umeå

Handläggande geotekniker, utformning, beräkningar, dimensionering

2007 – 2008 Väg E4 Träsk-Önska, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Mitt, Örnsköldsvik

Handläggande geotekniker, analytisk dimensionering, åtgärder

2007 – 2008 Bro över Torne älvs bigren, Vägverket Region Norr, Övertorneå

Handläggande geotekniker, beräkningar, redovisning

2007 – 2008 Ny GC-väg Hortlax-Bergsviken, Arbetsplan, Vägverket Region Norr, Piteå

Handläggande geotekniker, redovisning

2007 Koler-Kutaliden, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Norr, Umeå

Geoteknisk handläggning

2007 Väg E4 samt vägbroar Boviken-Rosvik, mitträckesprojektering i arbetsplan, Vägverket Region Norr, Piteå

Handläggande geoteknik

2007 Ny avfartsramp väg E4, projektering, Vägverket Region Norr, Piteå

Handläggande geoteknik, beräkning, redovisning

2007 – 2016 Plattbelastning, packningskontroll, Entreprenörer, Norr- och Västerbotten

Packningskontroll med statisk plattbelastning

2006 Väg 360, analytisk dimensionering, Qtent konsult, Lycksele

Analytisk dimensionering av vägkonstruktion

2006 Väg 660, 668, 682, Norrbottens län, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Norr.

Analytisk dimensionering, åtgärdsprojektering

2005 Väg 546, 678, 835 och 862 i Norrbottens län, förstärkningsprojektering i bygghandling, Vägverket Region Norr

Handläggande geotekniker, analytisk dimensionering, åtgärdsprojektering

2005 Väg 865 Dokkas-Nilivaara Norrbottens län, förstärkningsprojektering i arbetsplan/bygghandling, Vägverket Region Norr

Handläggning geoteknik, analytisk dimensionering, fältgeoteknik, inventering och åtgärdsprojektering

2005 Bro över Gullbäcken i Vännäs kommun, Bygghandling, Vägverket Region Norr

Handläggning geoteknik

2005 Byggnad invid väg E12, geoteknisk ansvarsutredning, LRF Konsult, juridiska byrån, Umeå.

Geotekniska undersökningar, handläggning, redovisning

2004 – 2005 Väg 946 och 953 Rödsta-Forsmo, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Mitt

Handläggning geoteknik, analytisk dimensionering, åtgärdsprojektering

2004 Rv90, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Mitt, Sundsvall

Analytisk dimensionering av skadade delsträckor

2004 GC-väg Anderstorp-Stackgrönnan, arbetsplan, Vägverket Region Norr

Handläggning geoteknik

2004 Väg 810 Voullerim-Murjek Norrbottens län, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Norr

Handläggning geoteknik, analytisk dimensionering, fältgeoteknik

2004 Delar av väg 902, förstärkningsprojektering, Vägverket Region Norr

Analytisk dimensionering

2004 Ridvägen – Umestan, ny gång och cykelbro i trä, REKAB, Umeå

Handläggning geoteknik

2004 Bro mellan Storgatan-Östermalmsleden, Umeå, Skanska Sverige AB, Umeå

Handläggning geoteknik, sättningsberäkningar

2003 – 2004 Ny väg E4 Nordmaling, sättningskontroll, Skanska Sverige AB, Nordmaling

Slangsättningsmätning av ny väg E4 vid Nordmaling, analys, redovisning