Vatten & Avfall

2016-04 – 2016-09 Östra Prinsgatan, nya VA ledningar i ny gata, Umeå kommun, Umeå.

Uppdragsansvarig och teknikansvarig geotekniker, samordning geoteknik, granskning. Nya VA- fjärrvärme- el och optoledningar under planerad ny gata inom bebyggelse på Backen-området i Umeå kommun.

2016-02 – 2016-03 Norrmejerier, stabilitetsberäkningar för pumpstation, WSP, Umeå.

Stabilitetsberäkningar, geoteknisk rådgivning.

2015-06 – 2015-10 Brån, nytt VA-ledningsnät och pumpstationer, Vännäs kommun, Vännäsby.

Teknikansvarig geotekniker, geotekniska undersökningar för ett nytt ledningsnät och pumpstationer för boende i Brån.

2015-03 – 2015-06 Nygatan, nya VA-ledningar i gata, UMEVA, Umeå

Geotekniska undersökningar för en ombyggnad och byte av befintliga VA-ledningar för en del av Nygatan i centrala Umeå

2015-02 – 2015-12 Lyckan – Lycksele, ny överföringsledning, Lycksele kommun, Lycksele

Geotekniska undersökningar och georadar för ny c:a 3,6 km lång överföringsledning genom land och vatten i Lycksele kommun.

2013-11 – 2014-09 Kista gård, nytt VA-ledningsnät, Stockholms stad, Kista.

Teknikansvarig för georadarundersökningar och utvärdering av geotekniska och geofysiska undersökningar för planerade VA-ledningar på Kista Gård i Kista, Stockholm.

2013-11 – 2014-01 Örnsköldsvik, ny pumpstation, MIVA, Örnsköldsvik.

Geotekniska undersökningar för planerad ny pumpstation i Örnsköldsvik

2013-10 – 2013-11 Röbäck, ny VA-ledning för nytt bostadsområde, UMEVA, Umeå

Geotekniska undersökningar för planerad ny VA-ledning i Röbäck, Umeåkommun

2012-11 – 2013-04 Täfteå – Innertavle, ny överföringsledning, UMEVA, Umeå

Teknikansvarig geotekniker. Översiktliga geotekniska undersökningar och georadar för ny sträckning för vatten och tryckavlopp mellan Täfteå och Innertavle i Umeå kommun.

2012-08 – 2013-02 Stöcksjö etapp 4, nytt VA-ledningsnät, UMEVA, Umeå

Geotekniska undersökningar för ny vattenledning i Stöcksjö utanför Umeå

2011-01 – 2011-03 Klockarbäcken, ny återvinningscentral, UMEVA, Umeå

Teknikansvarig geotekniker för ny återvinningscentral på Klockarbäcken i Umeå

2006 Tredingen, stabilitetsutredning, UMEVA, Umeå

Stabilitetsutredning för befintlig väg/vattenledning med intilliggande eroderande bäck.

2005 Brännland, förstärkningsprojektering av gator och VA, Umeå kommun, Brännland.

Handläggande geotekniker