Redovisning

Redovisning av utförda undersökningar sker på geotekniska ritningar, i laboratoriebilagor och om så önskas, på färgtolkade ritningar och i digitala 3-d modeller.
Resultaten sammanställs i en Markteknisk undersökningsrapport (MUR) som sedan utgör underlag för beskrivning och rekommendationer i PM Projektering Geoteknik.