ETT AXPLOCK SAMARBETSPARTNERS

 

Charta erbjuder tjänster av bland annat kartläggning, geodetiska fältmätningar, försäljning och utbildning.

GeoVista tillhandahåller tjänster inom bland annat geofysik, geologi,
mineralprospektering och gruvutveckling.

KUAB Konsult & Utveckling AB tillhandahåller tjänster inom bland
annat tung fallviktsmätning och georadarmätningar av
vägöverbyggnader.